• Dinsdag
  09:45vm
  Konsistorie

 • Donderdag
  10:00vm
  Konsistorie

 • Vrydag, 6 September
  18:30 tot 20:30
  Jeuglokaal

 • 08:30 - Informele Diens - Ds Jacques van Rensburg
  10:00 - Formele Diens - Ds Jacques van Rensburg
  19:00 - Vernuwingsdiens - Ds Louis van der Riet

Luister gerus na ons jongste preke:

Pinkster2019:

 

Ds Jacques van Rensburg (Aand)
Datum Tema Teksgedeelte Tyd Aflaai Speel
02/06 Voetstoots… Herwin Filippense 2:1-11 23:48
03/06 Voetstoots… Herkoms Psalm 139:13-15 21:33
04/06 Voetstoots… Herskep Kolossense1:19-22; 2 Samuel 22:20-25 29:14
05/06 Voetstoots… Herenig Efesiërs 4:1-7 24:43
06/06 Voetstoots… Herleef 2 Korintiërs 5:17-21 26:09
09/06 Voetstoots… Herstel 2 Korintiërs 3:4-11 30:54

 

Ds Steyn McCarthy (Oggend)
Datum Tema Teksgedeelte Tyd Aflaai Speel
03/06 Wanneer alles tevergeefs blyk te wees… Hoor ek die roepstem Eksodus 3:1-12 16:04
04/06 Wanneer alles tevergeefs blyk te wees… Maak ek erns met die Woord Eksodus 33:7-17 00:00
05/06 Wanneer alles tevergeefs blyk te wees… Volg ek in gehoorsaamheid Jeremia 1:4-10 15:32
06/06 Wanneer alles tevergeefs blyk te wees… Leef ek met groter toewyding Joël 2:12-17 15:16
07/06 Wanneer alles tevergeefs blyk te wees… Word my medemens prioriteit Handelinge 9:19-31 17:35
09/06 Wanneer alles tevergeefs blyk te wees… Bly ek ge-anker in Christus Romeine 15:1-6 00:00

 

Parke Nuus

 

 

Leave a comment