Pinkster Reekse

202020192018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

2022 - Jacques van Rensburg ~ Na God se hart: Dawid se voetpad na geloofsvorming...
Aflaai Youtube Datum Tema Teksgedeelte Tyd Grote
29/05 Waar word mense na God se hart gevorm verskeie 54:41 6.26MB
30/05 Hoe mense na God se hart krisis tye hanteer verskeie 29:28 3.37MB
31/05 Wat mense na God se hart met hulle vyande doen verskeie 59:59 6.87MB
01/06 Wanneer mense na God se hart hulle God vereer verskeie 61:47 7.07MB
02/06 Die maniere wat mense na God se hart God teleurstel verskeie 47:21 5.42MB
05/06 Die maniere wat God mense na Sy hart herstel verskeie 49:08 5.62MB
2022 - Ds Steyn McCarthy ~ Omdat my Verlosser leef…
Aflaai Youtube Datum Tema Teksgedeelte Tyd Grote
30/05 …dans ek van vreugde Psalm 145:8-21 34:41 3.97MB
31/05 …raak my tong los Efesiërs 5:6-20 37:59 4.35MB
01/06 …leef ek as ‘n dankbare Filippense 4:4-9 38:51 4.45MB
02/06 …begelei ek soekendes Matteus 4:18-22 35:32 4.07MB
03/06 …buig ek in aanbidding Handelinge 12:6-19 00:00 0.00MB
2021 - Jacques van Rensburg ~ Christus gevorm in ons...
Aflaai Youtube Datum Tema Teksgedeelte Tyd Grote
16/05 …Beseël en ge-adem deur die Gees Genesis 2:7 & Efesiërs 1:13-14 48:16 5.52MB
17/05 …Gewortel om te floreer Efesiërs 2:13, 19-22 32:33 3.73MB
18/05 …Gesnoei om te dra Efesiërs 3:14-20 52:00 5.95MB
19/05 …Ge-oes om te voed Efesiërs 2:8-10 55:10 6.31MB
20/05 …Gevorm om te eer Efesiërs 3:6-12 58:23 6.68MB
23/05 …Die Rykdom van ons Erfenis Efesiërs 1:15-23 54:27 6.23MB
2021 - Ds Steyn McCarthy ~ Aan die hand van die hemelse Vader…
Aflaai Youtube Datum Tema Teksgedeelte Tyd Grote
17/05 …beleef ek warmte en liefde Lukas 18:15-17 25:43 2.94MB
18/05 …voel ek veilig en gerus Matteus 7:7-12 28:35 3.27MB
19/05 …is tug geen faktor nie Spreuke 4:20-27 29:38 3.39MB
20/05 …stap ek met oortuiging Psalm 25:12-21 28:43 3.29MB
21/05 …beleef ek warmte en liefde 2 Timoteus 4:1-8 34:00 3.89MB
2020 - Charl Stander ~ WIE, WAT en DAT...
Aflaai Youtube Datum Tema Teksgedeelte Tyd Grote
24/05 …Ek is vrygespreek Romeine 5:1-2 26:50 0.00MB
25/05 …Ek is ‘n genademiljoenêr Romeine 5:1-2, 20b & Johannes 1:16 26:05 0.00MB
26/05 …Ek is begeesterd Romeine 8:26-27 & Galasiërs 5:16,25 27:04 0.00MB
27/05 …Ek is ’n gunsteling Romeine 8:14-17 27:29 0.00MB
28/05 …Ek is onsterflik – in ‘n spesifieke sin… 1 Korintiërs 15:53-58 28:17 0.00MB
31/05 Ek is ‘n lewegewende boom 1 Korintiërs 12:4-7 & Galasiërs 5:16,22-25 28:30 0.00MB
2020 - Ds Steyn McCarthy ~ Wanneer onsekerheid my oploop jaag...
Aflaai Youtube Datum Tema Teksgedeelte Tyd Grote
25/05 …Soek en luister ek met meer erns Psalm 119:25-38 15:24 0.00MB
26/05 …Vind ek my krag in gebed Kolossense 4:2-6 15:01 0.00MB
27/05 …Leef ek vanuit die genade Efesiërs 2:4-10 16:13 0.00MB
28/05 …Begelei ek tog ook Romeine 12:1-8 17:27 0.00MB
29/05 …Is ek veilig by my meester Psalm 23:1-6 17:36 0.00MB
2020 - Kinderpinkster ~ 'n Vrugtefees saam met die Heilige Gees
Datum Tema Riglyn & Aktiwiteite blad Poppekas Boodskap Boodskap (mp3)
31/05

Die Vrug van die Nederigheid & Selfbeheersing

29/05

Die Vrug van die Gees is Getrouheid

28/05

Die Vrug van die Gees is Vriendelikheid en Goedhartigheid

27/05

Die Vrug van die Gees is Geduld

26/05

Die Vrug van die Gees is Vreugde en Vrede

25/05

Die Vrug van die Gees is Liefde

24/05 Die Vrug van die Gees
2019 - Jacques van Rensburg ~ Voetstoots...
Aflaai Datum Tema Teksgedeelte Tyd Grote
02/06 …herwin Filippense 2:1-11 23:48
0.00MB
03/06 …herkoms Psalm 139:13-15 21:33 0.00MB
04/06 …herskep Kolossense1:19-22; 2 Samuel 22:20-25 29:14 0.00MB
05/06 …herenig Efesiërs 4:1-7 24:43 0.00MB
06/06 …herleef 2 Korintiërs 5:17-21 26:09 0.00MB
09/06 …herstel 2 Korintiërs 3:4-11 30:54 0.00MB
2019 - Ds Steyn McCarthy ~ Wanneer alles tevergeefs blyk te wees…
Aflaai Datum Tema Teksgedeelte Tyd Grote
03/06 …hoor ek die roepstem Eksodus 3:1-12 16:04 0.00MB
geen 04/06 …maak ek erns met die Woord Eksodus 33:7-17 00:00 geen
05/06 …volg ek in gehoorsaamheid Jeremia 1:4-10 15:32 0.00MB
06/06 …leef ek met groter toewyding Joël 2:12-17 15:16 0.00MB
07/06 …word my medemens prioriteit Handelinge 9:19-31 17:35 0.00MB
geen 09/06 …bly ek ge-anker in Christus Romeine 15:1-6 00:00 geen
2018 - Ds Charl Stander
Aflaai
Datum
Tema
Teksgedeelte
Grote
Tyd
13/05 1 ~ Wat oop aarde maak ons hier?
Jeremia 20:14-18 0.00MB 35:08
14/05 2 ~ Ons is hier vir God se plesier
Jeremia 2:1-13 0.00MB 40:46
15/05 3 ~ Ons is hier vir mekaar
Johannes 5:1-15 0.00MB 36:56
16/05 4 ~ Ons is hier om Jesus te volg
Matteus 9:9-13 & Markus 8:34-9:1 0.00MB 41:00
17/05 5 ~ Ons is hier om die stad se belange te bevorder
Jeremia 29:1-14 0.00MB 49:43
20/05 6 ~ Ons is hier vir die toekoms
Jeremia 32:1-15 0.00MB 29:20
terug na bo
2018 - Ds Steyn McCarthy ~ Met die oog op die Verlosser
Aflaai
Datum
Tema
Teksgedeelte
Grote
Tyd
geen 14/05 1 ~ …maak ek ‘n verbintenis
Psalm 16:1-11 0.00MB 00:00
15/05 2 ~ …ontdek ek die goeie Herder
Johannes 10:-15
0.00MB 16:36
16/05 3 ~ …ervaar ek geestelike groei
Efesiërs 4:25-5:2 0.00MB 18:57
17/05 4 ~ …dien ek my medemens
Psalm 27:7-14 0.00MB 13:52
18/05 5 ~ …leef ek hemelwaarts
Openbaring 21:1-7 0.00MB 16:26
terug na bo
2017 - Ds Jacques van Rensburg ~ God se plan om heel te wees
Aflaai
Datum
Tema
Teksgedeelte
Grote
Tyd
28/05 1 ~ Geroep om te floreer
Kolossense 1 2.97MB 25:58
29/05 2 ~ Die “Get real challenge”
Psalm 18 3.08MB 26:58
30/05 3 ~ “Gebroke Agente”
Johannes 1:9-14 3.52MB 30:47
31/05 4 ~ Die pad na heelheid
Matteus 5:1-12 3.74MB 32:42
01/06 5 ~ Maak ons stad heel
Jeremia 29:4-12 3.42MB 29:51
04/06 6 ~ ‘n Lewe wat voluit uit God lewe wat nooit ‘Out of stock’ is nie
Johannes 15:1-12  4.03MB 35:15
terug na bo
2017 – Ds Steyn McCarthy ~ In my soeke na die ware lewe
Aflaai
Datum
Tema
Teksgedeelte
Grote
Tyd
29/05 1 ~ …raak ek stil by die kruis
Matteus 11:25-30 1.77MB 25:58
30/05 2 ~ …vind ek my Verlosser
Matteus 9:9-13 1.72MB 15:00
31/05 3 ~ …word ek gelei deur die Heilige Gees
Johannes 16:5-15 2.27MB 19:50
01/06 4 ~ …gaan ek na buite met ‘n brandende hart
2 Timoteus 3:10-4:8 1.80MB 15:45
02/06 5 ~ …leef ek doelgerig
Hebreërs 12:1-3 1.64MB 14:21
04/06 6 ~ …stap ek die pad van die oorwinning
Romeine 8:31-38 2.12MB 18:31
terug na bo

2016 – Dr Frederick Marais ~ ‘n Lewe van Oorvloed

Aflaai
Datum
Tema
Teksgedeelte
Grote
Tyd
08/05 1 ~ Jy word ‘n eregas wat ingenooi word in ‘n lewe en eenheid met die Vader, Seun en Heilige Gees. Hierdie uitnodiging is ‘n geskenk-kom ontvang dit.
Johannes 13 4.38MB 38:17
09/05 2 ~ Jy word vrygemaak van wat jou bind wanneer Chritus sy lewe vir jou gee-niks kan
Markus 10:42-45 & Filippense 2:5-11 4.09MB 35:45
10/05 3 ~ Jy word geroep en gestuur om deel te neem aan die mooiste werk denkbaar-kom ontdek jou doel in die lewe
Johannes 20:21 5.04MB 44:01
11/05 4 ~ Jy word ‘n burger en onderdaan van die Konining-kom buig voor Hom
Lukas 23:33-43 3.89MB 34:02
12/05 5 ~ Jy word ‘n familielid wat jou aanvaar met onvoorwaardelike liefde en respek sodat jy nooit weer eensaam hoef te wees nie
Markus 1 4.89MB 42:43
15/05 6 ~ Jy word mens wat in oorvloed lewe-ons geloof word ‘n leefwyse 24/7
Johannes 1 4.33MB 37:52
terug na bo

2015 – Ds Charl Stander ~ Transformasie

Aflaai
Datum
Tema
Teksgedeelte
Grote
Tyd
geen 17/05 1 ~ Neem die teenmiddel…dis vir jóú
1 Johannes 5:9-13 0.00MB 00:00
18/05 2 ~ Duisternis of Lig
1 Johannes 5:9-13 3.70MB 32:20
geen 19/05 3 ~ Strewe na Zero-defek
1 Johannes 3:1-10 0.00MB 00:00
20/05 4 ~ Julle sal krag ontvang
Handelinge 1:6-14 3.50MB 30:33
21/05 5 ~ Kiss of Live
Esegiël 37:1-14 3.63MB 31:41
22/05 6 ~ As Jesus in jou lewe instap…verander alles
Johannes 4:7-14; 8:3-11; 9:6-11 en 35-38 3.65MB 31:54
24/05 7 ~ So lyk ‘n Geesvervulde kerk
Handelinge 2:14a, 42-47 6.37MB 55:40
terug na bo

2014 – Ds Jacques van Rensburg ~ Die ware wingerdstok  

Aflaai
Datum
Tema
Teksgedeelte
Grote
Tyd
01/06 1 ~ Groen lote in wintertyd: Verwondering
Johannes 15:1-18 2.72MB 23:47
02/06 2 ~ Erken en Herken
Johannes 16 3.53MB 30:49
03/06 3 ~ Daaglikse liefdeslewe
Johannes 14:6 4.00MB 34:55
04/06 4 ~ Liefdesreis
Psalm 119 3.88MB 33:52
05/06 5 ~ Liefdes Verdieping
Matteus 6 4.16MB 36:22
06/06 6 ~ God se liefdes ritme
Johannes 14 3.80MB 33:14
08/06 7 ~ Die Asemrowende God
Johannes 14 3.54MB 30:59
terug na bo

2013 – Ds Charl Stander  

Aflaai
Datum
Tema
Teksgedeelte
Grote
Tyd
12/05 1 ~ PinksterGees Romeine 8:1-11 2.72MB 23:47
13/05 2 ~ Aangenome kinders is eie kinders Romeine 8:12-17 3.53MB 30:49
14/05 3 ~ Wees volmaak Matteus 5:43-48 4.00MB 34:55
15/05 4 ~ Laat die Gees julle beheer Galasiërs 2:19-20 & 5:16-26 3.88MB 33:52
16/05 5 ~ Algehele oorgawe Filippense 3:7-14 4.16MB 36:22
17/05 6 ~ Slaggate op die pas van oorwinning Johannes 10:28-30 & 1 Johannes 1:9 4.30MB 37:33
19/05 7 ~ ‘n Lewe van oorwinning in die wêreld Romeine 8:1-17 4.75MB 41:30
terug na bo

2012 – Ds Jacques van Rensburg ~ Hou op doen wat julle sê; aka Kom ons praat van die Gees

Aflaai
Datum
Tema
Teksgedeelte
Grote
Tyd
20/05 1 ~ Praatsiek; doen-arm; belewenis lam Handelinge 2:40-47 3.14MB 27:29
21/05 2 ~ Kruislewens en kruispaaie Efesiërs 2 4.83MB 42:15
22/05 3 ~ Lewens wat genees Jeseja 61:1-3 4.01MB 35:06
23/05 4 ~ Leë kalorie lewens 2 Petrus 1:3 & Lukas 4:18 4.84MB 42:19
24/05 5 ~ Families met loflewens verskeie 4.16MB 36:21
25/05 6 ~ Gemeenskappe wat saam reis 1 Petrus 2:11-12 3.81MB 33:20
27/05 7 ~ Vertel van die Gees se lewe Romeine 8:1-25 4.35MB 38:04
terug na bo

2011 – Dr Quintus Heine ~ Die sin van die lewe

Aflaai
Datum
Tema
Teksgedeelte
Grote
Tyd
02/06 1 ~ Waaroor gaan dit alles? Openbaring 4:11 2.96MB 25:54
05/06 2 ~ ‘n Lewe in afhanklikheid van God Matteus 5:3 2.81MB 24:32
06/06 3 ~ ’n Lewe in oorwinning van jou sonde Kolossense 3:1-10 3.33MB 29:05
07/06 4 ~ ‘n Lewe onder heerskappy van die Gees Romeine 8:5-14 3.49MB 30:29
08/06 5 ~ ‘n Lewe vol van Jesus-waardes Lukas 4.10MB 35:49
09/06 6 ~ ‘n Lewe van tevredenheid en dankbaarheid 1 Timoteus 6:6-8 3.21MB 28:02
10/06 7 ~ ‘n Lewe wat vreugde gevind het Johannes 13:14-17 3.04MB 26:34
12/06 8 ~ ʼn Lewe met ʼn uitsig 1 Tessalonisense 5:1-11 2.43MB 21:17
12/06 9 ~ ʼn Lewe vol van oorgawe aan God 1 Konings 20:1-4 2.88MB 25:11
terug na bo
2010 - Dr Bennie Mostert ~ Geestelike vernuwing 
Aflaai
Datum
Tema
Grote
Tyd
23/05
1 ~ Inleiding
6.41MB 56:00
24/05
2 ~ Algehele oorgawe
7.04MB 61:32
25/05
3 ~ Vergifnis
7.04MB 61:32
26/05
4 ~ Vader verhoudings
6.28MB 54:51
27/05
5 ~ Wat wil jy regtig hê moet God vir jou doen?
6.64MB 58:00
28/05
6
6.04MB 52:49
30/05
7 ~ Hoe gaan ons prakties vorentoe?
6.71MB 58:40
terug na bo

Leave a comment