Doop

Wil jy of jou kind gedoop word?
  • Jy moet ‘n aansoekvorm invul en ‘n maand voor die tyd by kantoor ingee. Dit is by die kerkkantoor beskikbaar of dit kan hieronder afgelaai word.
  • Jy moet een van die doopouergesprekke bywoon na indiening van jou aansoekvorm.
  • Die datums is op kalender. Laai ‘n DOOPAANSOEKVORM af en faks dit na 021 988 9714.

Leave a comment