Personeel

 Predikante

 

Ds. CJ Stander
Ds. L Bester
Ds. J van Rensburg
Ds. S McCarthy
021 988 0602 (Tentmaker) (Bejaardebediening)
084 234 1155 084 381 3425
076 064 0806
073 430 3979
charl@parke.co.za lou@parke.co.za j@parke.co.za steyn@parke.co.za
Dr. QE Heine
Bybelgenootskap
Organiserende sekretaris 
Wes-Kaap 

 

Kerkkantoor

annamarie  
Annamarie Louw Carol van Rensburg
(Skriba) (Admin. Beampte)
021 988 5340 021 988 5340
021 988 9714 (f) 021 988 9714 (f)
kantoor@parke.co.za carol@parke.co.za

 

Ander personeel

 
Chris Groenewald Hilandi du Toit Ingrid van Zyl Anne-Marie Bonthuys
(Jeugwerker) (Musiekleier) (Orrelis) (Koster)
084 627 3660 hilandi@parke.co.za 083 937 8030
021 988 5340 (w)
koster@parke.co.za
chris@parke.co.za

 

Vrywilligers

 
Babs van Wyk Sanet Groenewald
Vicky Stemmet
(Kategese: voorskools tot graad 6) (Diens van Barmhartigheid & Klerestoor) (Kommunikasie)
083 207 6193 082 520 3149
083 564 0056  
babs@parke.co.za
dvb@parke.co.za  vicky@parke.co.za

 

Leave a comment