Personeel

 Predikante/Jeugwerker

Ds. A Zeeman Ds. J van Rensburg Ds. H Gotze Chris Groenewald
(Tentmaker) (Senior bediening) (Jeugwerker)
082 455 0933 082 085 4678 084 606 1106 084 627 3660
anje@parke.co.za j@parke.co.za heinrich@parke.co.za chris@parke.co.za
Dr. QE Heine Ds. CJ Stander
Bybelgenootskap Aktuarius Sinode
Organiserende sekretaris Wes-Kaapland
Wes-Kaap

 

Kerkkantoor/Ander

annamarie  
Annamarie Louw Carol van Rensburg Lilian Heilbron Ingrid van Zyl
(Skriba) (Admin. Beampte) (Koster) (Orrelis)
021 988 5340 021 988 5340
021 988 9714 (f) 021 988 9714 (f)
kantoor@parke.co.za carol@parke.co.za koster@parke.co.za

 

Vrywilligers

 
Babs van Wyk Chrisna Cloete
Sanet Groenewald
(Kategese: voorskools tot graad 6) (Diens van Barmhartigheid) (Klerestoor)
083 207 6193 071 607 7216
082 520 3149
babs@parke.co.za
dvb@parke.co.za dvb@parke.co.za

Leave a comment