Weeklikse gebedsversoeke

PERSOONLIK

Dit was die Deense filosoof Soren Kierkegaard wat ons dié belangrike reisbeginsel geleer het: “Ons lewe vorentoe, maar ons verstaan agteruit.”

My oog, só skryf die Hebreërskrywer op dieselfde trant, is op die einde van die reis gerig, maar my leerskool is die ervaring uit die verlede.

Dit ís so dat ek nooit ‘n gevangene van gister mag word nie, maar as ek nie die verlede se lesse leer nie, gaan ek dieselfde foute oor en oor begaan. Hieroor is daar geen twyfel nie. My lewenskeuses het altyd sekere gevolge – soos ander se keuses ook vir my gevolge kan inhou, al het ek nie daarvoor gevra nie.

Maar ek het tog ‘n keuse of ek die slagoffer van al die gisters wil bly.

Genade maak nuwe paaie moontlik. Dit is nie dat jy die ou voetspore moet vergeet nie, want dan sal jy nooit leer nie. Maar iemand het gesê: Genade beteken dat jou foute nie die laaste sê het nie.

Jou foute is ‘n waardevolle les en ‘n rigtingwyser. Maar genade beteken dat opstaan moontlik is. Dat daar nóg ‘n kans geskep kan word, al het ek (en soms ander mense ook) die teendeel verwag.

Ek glo dit nie net vir myself en vir my naaste nie. Ek glo dit, uit my hart, vir ‘n ganse nasie. ‘n Land se inwoners, hoe reënboog-veelkleurig hulle ook al mag wees, se geskiedenis is hul rigtingaanwyser, maar nie hul oordeel nie.

Nuwe moontlikhede is God se geskenk aan sy kinders. Nuwe moontlikhede het selde met my pogings te make. Dit is ook hoe ek genade verstaan: ‘n Nuwe moontlikheid is nou moontlik. Ondanks. Desnieteenstaande.                                  (Uittreksels vanuit:40 Dae tot hoop deur Ronel Bezuidenhout, bl 76-77)

Gedagte vir die week:. Moeder Teresa van Kalkutta (Agnes Gonxha Bojaxhiu) (1910-1997) het gesê…

Ons is almal potlode in die hand van die skrywende God wat liefdesbriewe aan die wêreld stuur.

GEBEDSVERSOEKE

Nico B – kanker

Nick V – suurstof tekort in sy bloed

Deon B – kanker

Tienie K – lewerkanker

Koos V – dementia

Sarah C – kanker – laaste bestraling ontvang – gaan 24 Okt weer vir opvolg besoek

Fanie dP – kanker – ontvang immuniteitsbehandeling en dit werk – gewasse kleiner en geen nuwe verspreiding

Corrie vZ – longkanker – hart te swak vir operasie

Madeleen M – beroerte – word tuis versorg

Petro C – kanker

Elizabeth C – kanker

Stokkie R – kanker – reageer goed op behandeling en gemoed ook goed

Christa N – kanker – ontvang chemo

Vra die Here om met elke gesins-/familielid van bogenoemde mense te wees. Dat Hy hulle sal omvou met Sy liefde  en genade.

HARTSEER Die dood is ‘n gebeurtenis wat mense se lewens vir altyd verander. Kom ons bid dat hulle die Here se troos en bystand sal ervaar wanneer hulle dit baie nodig het.

ANDER SAKE

  • Bid vir die boere in die Noord-Kaap. Dit is baie droog daar en dat hulle goeie reën sal ontvang.
  • Voorbereiding en beplanning vir Imaginekidz (Gr 4-6), 25 tot 27 Sept.
  • Voorbereiding en beplanning vir die 40 dae wat op 6 Oktober afskop.

ANDER LANDE (Vanuit: Die Saaier)

Ciprus: Dank die Here vir al ons hulpbronne hier in Ciprus. Hoewel ons ’n relatiewe klein Bybelgenootskap is, is ons in staat om steeds die mense te bedien. Bid vir meer donasies sodat ons kan voortgaan met hierdie wonderlike werk vir die Ciprus-gemeenskap. Dank die Here vir die Nuwe Testament wat deur die Ministerie van Opvoeding in skole versprei word.

Malta: Bid dat die Here Bybelwerk in hierdie land sal seën en dat sy Woord die harte van Maltese sal bereik. Bid dat ons in die behoeftes van individue sal kan voorsien.

Turkye: Bid steeds vir die traumaberadingprojek wat so ’n verskil maak in baie mense se lewens. Bid vir nog geleenthede om mense op te lei en meer mense te bereik.

STUUR JOU GEBEDSVERSOEKE NA gebed@parke.co.za OF SMS / WhatsApp NA 082 314 2658

Leave a comment