Weeklikse gebedsversoeke

PERSOONLIK

Eintlik sou ‘n mens van die Lydenstyd-gewoontes kon praat as een geloofsgewoonte met drie bene. Dit is die tyd in die kerk se geskiedenis wanneer ons Jesus se lewe bedink, en veral sy lyding. Wanneer ons ook nadink oor wat dit vir ons inhou as óns kruisdraers is.

Ons sou die geloofsgewoontes kon noem: Ons inoefening om onsself prys te gee. Paulus skryf immers: “Nou leef ek nie meer nie…”

En die drie bene hiervan? Gebed, vas en gee. Een manier om jouself prys te gee, is deur gebed. As jy bid “laat u wil geskied”, gee jy jou eie wil prys. En as jy vas, is jou honger na God belangriker as enige ander honger in jou lewe. En om te gee, is om te verklaar: Dit is nie myne nie, Here, maak daarmee wat U wil.

Vir my kry dit só betekenis: Met gebed kry my hart groter ruimte vir God en my naaste. Met vas leer ek my eie paniekerige vasklou ken, juis sodat ek meer ruimte vir God en my naaste kan maak. Met vrygewigheid leer ek die vrygewige God ook in my naaste ken, daar waar ek gee.

Ons koppel vrygewigheid maklik aan geld. Maar vrygewigheid is veel omvattender as dit. Dit het nie net met hulpverlening uit my beursie te make nie; vrygewigheid is om vrygewigheid te wórd, soos die Vrygewige vrygewigheid geword het. Vrygewigheid is om jouself te gee.

Vrygewigheid is die een plek waar jou fokus van jou af wegdraai. Hoe meer jy op die ander een se behoeftes fokus, hoe groter is die kans om te leer dat jy ágter die gordyne mag gaan staan, weg van die kollig af. Dit is tog ‘n blote feit: Jy moet van jouself af wegdraai as jy iemand anders wil raaksien.          (Uittreksels vanuit:40 Dae tot hoop deur Ronell Bezuidenhout, bl 174-175)

Gedagte vir die week: Spiritual practices are a way of mapping your own personal soulscape. Helping you become more acquainted with who you are, who God is, and the people he’s placed you into this life alongside of.– Vader Solomon, soos aangehaal deur Michael Yankoski

GEBEDSVERSOEKE

Nico B – kanker

Pop B – herstel tuis na heupvervanging

Lizelle S – kanker – ontvang chemo

Liam L – kanker – bid vir ‘n geskikte beenmurg skenker

Piet G – beroerte

André S – kanker

Alta C – kolonkanker

Braam C – kanker

Elize E – borskanker – ontvang behandeling

Abrie C – kolonkanker

Koos V – dementia

Corrie vZ – longkanker

ANDER SAKE:

  • Bid vir verpleegpersoneel en dokters wat siek persone versorg, en vir elkeen wat geraak word deur die Corna- virus.
  • Kategese uitreikprojek –  Ons beoog om geld in te samel om Bybels te borg. Ons fokuspunt hierdie jaar is China. Bid asb dat hierdie projek deur elke kind en selfs elke ouer met entoesiasme aangepak sal word.  Bid asb vir hul beskerming. Die kinders en volwassenes van China word tans vervolg aangesien hulle nie Godsdiensvryheid het nie. Bid vir ons eie land vir die voorreg om ons geloof vryelik uit te leef.

ANDER LANDE (Vanuit: Die Saaier)

Eswatini (Swaziland): Bid dat God se Woord wyd in die land versprei sal word, veral onder jongmense en kinders. Dank die Here vir wat die Bybelgenootskap tot dusver kon bereik.

Namibië: Bid vir die Bybelgenootskap se werk in ‘n baie onstabiele ekonomie. Bid vir die nodige fondse vir die nuwe vertaling van die Bybel in Oshiwambo asook vir ander fondsinsamelingsinisiatiewe. Bid ook vir elke donateur, vennoot en vriend van die Bybelgenootskap.

Suid-Afrika: Dank die Here vir die 200 jaar van Bybelwerk in ons land. Bid vir die sukses van die Jaar van die Bybel en dat Christene meer met die Bybel sal omgaan. Bid vir die bekendstelling van ons nuwe vertalings in isiZulu en Afrikaans.

Lesotho: Bid dat die plaaslike Bybelgenootskap geleenthede sal kry om bybelse beginsels vir al die mense in die land te leer. Bid dat ons verskillende projekte mense nader aan die Woord van God sal bring.

STUUR JOU GEBEDSVERSOEKE NA gebed@parke.co.za OF SMS / WhatsApp NA 082 314 2658

Leave a comment