Weeklikse gebedsversoeke

PERSOONLIK Lees Markus 9:49-50

Almal sal met die vuur van beproewing gelouter word, sê Jesus aan sy dissipels. Daar is nie een mens op aarde wat van swaarkry en seerkry gevrywaar word nie. Maar swaarkry is meermale goed vir jou. God gebruik jou swaarkry om jou dinge te leer, en ás jy swaargekry het, waardeer jy die goeie dinge in jou lewe des te meer. In sy Bergrede sê Jesus dat ons sout en lig vir die wêreld moet wees. Sout is bederfwerend, en soos die NLV se weergawe van Markus 9:49 dit stel, is dit juis beproewings wat ons help om die soutkarakter van ons lewe te versterk.

Die feit dat ons beproef word, bewys vir ons dat God iets baie kosbaars in ons raaksien, anders sou Hy nie soveel bemoeienis met ons gemaak het nie. Christus sal ons nie toets as Hy nie die kosbare geloofsmetaal en die standvastigheid van ons karakter raakgesien het nie. Hy wil ons verfyn tot ‘n suiwerheid en fynheid wat die vuurproef sal kan deurstaan, skryf L.B. Cowman. As daar dus weer beproewings in jou eie lewe opduik, onthou dat hulle ‘n sterker, meer volwasse Christen van jou sal maak, én dat God onderneem het om by jou te wees in daardie beproewing en jou daardeur te help.                                                           (Vanuit: ‘n Veilige skuilplek deur Nina Smit)

Gedagte vir die week: Die lewe is soos ‘n slypsteen – of dit jou fyn maal of skitterblink slyp, sal afhang van die stof waarvan jy gemaak is.         (Charles de Gaulle – 1890-1970)

 GEBEDSVERSOEKE

Nico B – kanker

Piet G – beroerte

André S – kanker

Nick V – suurstof tekort in sy bloed

Alta C – kolonkanker – herstel tuis na operasie

Braam C – kanker

Elize E – borskanker – ontvang behandeling

Abrie C – kolonkanker

Koos V – dementia

Corrie vZ – longkanker

Andre vD – tans by Intercare besig met rehabilitasie

Christa N – kanker – ontvang chemo

ANDER SAKE

  • dele van ons land wat gebuk gaan onder droogte en die effek daarvan
  • die brande in Australië – dat brande onder beheer gebring sal word en geen verdere lewensverlies van mens en dier
  • vir hulle wat diere versorg te midde van die hittegolf wat ons tans beleef

ANDER LANDE (Vanuit: Die Saaier)

Togo: Bid dat Gods Woord mense se harte sal bereik. Bid vir die vertaling van die Ou Testament in Lama. Wanneer dit voltooi is, sal Lamasprekers vir die eerste keer ‘n volledige Bybel in hulle taal hê. Bid ook vir die vertaling van die Bybel in Kabiye.

Benin: Bid dat die bybelse boodskap ‘n toenemende getal mense sal bereik. Bid dat die voltooiing van die Bybelvertaling in Gun glad sal verloop en dat dit sprekers van hierdie taal sal help om die Woord opnuut te ontdek.

Niger: Bid dat die Woord in die land versprei sal word en dat die mense se Bybelbehoeftes aangespreek sal word. Bid vir die Bybelgenootskap se werksaamhede en vir die personeel se veiligheid.

Nigerië: Bid dat die Here vrede in die land sal herstel. Bid dat ons Bybelvertalings die lewens van Nigeriërs sal verander. Bid dat daar meer ondersteuning vir die Bybelsaak in ons land sal wees. Bid dat ons programme mense sal help om nader aan die Woord van God te beweeg.

STUUR JOU GEBEDSVERSOEKE NA gebed@parke.co.za OF SMS / WhatsApp NA 082 314 2658

Leave a comment