Weeklikse gebedsversoeke

OORDENKING

In De Grunchy se boek Expecting Adam, skryf hy oor die vrou, Martha, wat ‘n Downsie kry:

I have discovered that many of the things I thought were priceless are as cheap costume jewelry,

            and much of what I labelled worthless was, all the time, filled with the kind of beauty that directly

            nourishes my soul. Now I think that the vast majority of us “normal” people spend our lives

            trashing our treasures and treasuring our trash.

Om werklik jou lewe te omhels, is om die Gees toe te laat om die oëverblindery te ontmasker. ‘n Voller lewe is in die totaal onverwagte te vinde: nie “harder” leef nie, wel mensliker. Nie selfgerig leef nie, inteendeel, wel vrygewiger met jou menswees.

Ons is geskep. Ons het onsself nie beplan nie. De Gruncy beskryf dit so mooi: Daar is nie ‘n ideale mens nie, daar is net regte mense soos onsself, daardie mense saam met wie ons leef en werk en hulle wat ons op die sypaadjies ontmoet.

Die laaste ruk begin ek besef wat Brueggemann bedoel het met die taak van die kerk (of eerder geloofsgemeenskappe, want dit is meer as die kerk. Dit sluit eintlik die taak van alle godsdienste in). Ons moet mense help (veral in ons land) om eerlik(er) te leef. Ons moet ruimtes skep waar dit oukei is om nie voor te gee nie. Ons moet ruimtes skep waar dit oukei is om broos en gebroke te wees. (Wie is nie?) Die alternatiewe storie het met hoop te maak. Eerlike, opregte mensheid is hoopvol, juis omdat ons nie volmaak is nie. “Eg mens” beteken om altyd met deernis te leef – juis omdat ons ons gebrokenheid in ag neem. Is dit nie Plato wat ons juis herinner om sag met alle mense te wees nie, juis omdat daar geen mens is wat nie ‘n swaar vrag op sy skouers dra nie. Hoopvol en vol deernis. Dit is die kenmerk van ‘n mens. Dit is sulke mense, eg, wat weet …

nie perfek nie … maar eerlik

nie perfek nie … maar worstelend

nie perfek nie … wel soekend

nie perfek nie … maar vergewensgesind

nie perfek nie … maar twyfelend gelowig

nie perfek nie … maar voluit mens-hoopvol.    (Vanuit: Woestynwysheid deur Ronell Bezuidenhout, bl 55-56)

SIEKES

Piet G – beroerte – bid ook vir Sannie wat hom versorg

André S – ontvang binne-aarse chemo

Alta C – kolonkanker

Sheila V – beroerte en hartaanval – spraak het verbeter – steeds in hospitaal – ontvang terapie

Elize E – borskanker – groeisel het verder verklein

Abrie C – kolonkanker –  ontvang chemo pille

Koos V – dementia

Corrie vZ – longkanker

Bid vir:

…die matrieks, sowel as ander leerders besig is met hul eind-eksamens.

…dele van ons mooi land wat steeds gebuk gaan onder erge droogte.

…dat mense erns maak wat die Covid-19 virus betref. 

ANDER LANDE (Vanuit: Die Saaier)

Des Kazakstan: Bid dat die ower­hede die Bybelgenootskap sal toelaat om optimaal met sy bedrywighede voort te gaan. Bid vir die sukses van ons kinder­ en jeugprojekte en dat God ons personeel en gesinne sal seën.

Kirgisië: Die Islam­geloof groei al meer in Kirgistië. Bid dat die land ontvanklik sal wees vir die ware God en die boodskap van sy Woord. Bid vir ons vier bestaande projekte, vir vertalings van hoë gehalte, asook vir ons Bybelstudie materiaal vir kinders.

 

STUUR JOU GEBEDSVERSOEKE NA gebed@parke.co.za OF SMS / WhatsApp NA 082 314 2658

Leave a comment