Voorskools tot Graad 6

By NG Kerk Parke-gemeente word daar gestrewe na om elke kind op sy ontwikkelingsvlak te bedien.  Dit is vir ons belangrik dat ons die medium van die kategese gebruik om dissipels van Jesus te maak.  Kom skakel sommer vandag nog jou kleuter, laerskool of hoërskool kind in by ons kategese omgeegroepe.

Laai ons kategese informasie brief hier af: KATEGESE BRIEF


Laai ons inskrywingsvorm hier af: INSKRYWINGSVORM

Groep Tyd Lokaal Program
Peuter 09:00 tot 10:00 Lokaal 3
Kleuter 09:00 tot 10:00 Lokaal 2
Gr 1-3 09:00 tot 10:00 Jeuglokaal
Gr 4-6 10:15 tot 11:15 Jeuglokaal

Indien u enige navrae het in verband met hierdie ouderdomsgroep se kategese kontak gerus vir Babs van Wyk by 083 207 6193 of babsvanwyk@telkomsa.net

Leave a comment