Omgeegroepe

Omgeegroepe is dié plek in die gemeente waar jy kan tuiskom;  waar jy die warmte en liefde van die Here Jesus op ‘n tasbare manier kan beleef waar jy saam met ander gelowiges is, saam met hulle die Here aanbid, saam met hulle na Gods Woord luister, saam met ander gelowiges nadink oor hoe jy in die 21ste eeu die Here kan volg in jou werk, by die huis, tussen bure…

Hierdie soort gemeenskap van gelowiges kan nie op dieselfde manier in ander, groter byeenkomste van die gemeente beleef word nie.  Dit is vir ons ‘n onontbeerlike deel van die gemeente, en die primêre plek waar lidmate hulle geestelike versorging en ondersteuning moet ontvang.  Jou omgeegroep word hoe langer hoe meer jou geestelike gesin wat vir jou omgee en vir wie jy kan liefhê.  Dit is ook die mense saam met wie jy projekte kan aanpak om jou roeping in die wêreld uit te leef.  

Baie lidmate was aanvanklik taamlik skepties oor omgeegroepe.  Hulle het nie gedink hulle het dit nodig in hulle geestelike lewe nie.  En dit vat ‘n klomp tyd, en jy moet met mense kuier wat jy nie noodwendig as jou vriende sou kies nie, en…

Dalk voel jy ook so.  Dalk is dit die rede hoekom jy nog nie by ‘n omgeegroep ingeskakel het nie.  Of dalk het jy net nie die geleentheid gehad toe ons in… met ons omgeegroep-bediening begin het nie.  En nou voel jy so ‘n bietjie agtergelaat.  Jy wil graag deel wees, maar…

Die goeie nuus is dat dit nog nie te laat is nie.  Daar is hope plek vir jou en vir almal wat nog nie iewers ‘n omgeegroep het nie.  Skakel asseblief een van die leraars as jy by ‘n groepie wil inskakel.  Ons sal seker maak jy kom by ‘n groep wat op ‘n tyd bymekaarkom wat vir jou sal pas.

Almal wat die afgelope paar jaar by ons omgeegroep-bediening ingeskakel het, is dit eens dat dit ‘n wonderlike manier is waarop die Here ons geestelik versorg.  Waar anders kan jy elke week só geestelik gevoed word?  Waar elders kry jy die geleentheid om met ander te praat oor jou geloof, oor jou vrae, oor jou vreugdes en ook oor jou hartseer?  Waar kan jy saam met ander aan ‘n projek deelneem om mense in nood (geestelik of fisies) te help?

Ons wil jou uitdaag, as jy nog nie ingeskakel het nie:  kom en word deel van ‘n omgeegroep!

Leave a comment