Aankondiginge

 • Dinsdae
  10:00 > 11:00
  Kerk

 • Donderdae
  10:00 > 11:00
  Konsistorie

 • Donderdae
  19:00 > 21:00
  Jeuglokaal

 • Donderdae
  19:00 > 20:00
  Kerk

 • 08:30 Ds. Jacques van Rensburg
  10:00 Ds. Freek Serfontein
  19:00 Ds. Nina Muller van Velden

Luister gerus na ons jongste preke:

Luister gerus na ons jongste preke:

 

Datum Prediker Tema Teksgedeelte Tyd Speel
19/10 Ds. C Stander
So werk God se genade
Matt 22:1-14
26:17
19/10 Ds. F Serfontein
Om te doen wat God vra Matt 22:15-22
18:57
19/10 Ds. J van Rensburg Jona die onwillige profeet Jona 1-4 18:18
Opsoek na nog preke…

 

Stem vir Belydenisgrondslag

 

Van 6 Oktober tot 3 November kan elke belydende lidmaat aan ‘n stemproses deelneem om die belydenisgrondslag van die NG Kerk uit te brei sodat dit die Belydenis van Belhar insluit. Toeligting oor die inhoud, betekenis, die verloop van hierdie proses asook die besluit van die kerkraad hieroor, is in die portaal beskikbaar, asook in die gemeentebrief. Navrae hieroor kan aan enige van die predikante gerig word.

 

Parke Projekte Nuus

 

Leave a comment