Aankondiginge

 • Dinsdae
  10:00 > 11:00
  Kerk

 • Dinsdag
  10:00
  Kerk

 • Donderdae
  19:00 > 21:00
  Jeuglokaal

 • Donderdae
  19:00 > 20:00
  Kerk

 • 08:30 Dr. Quintus Heine
  10:00 Dr. Quintus Heine
  19:00
  Ds. Jacques van Rensburg

Luister gerus na ons jongste preke:

Luister gerus na ons jongste preke:

 

Datum Prediker Tema Teksgedeelte Tyd Speel
26/10 Ds. N Muller van Velden
“From guts to glory” – Die verhaal van Ester
Ester
27:08
26/10 Ds. F Serfontein
Om mekaar vas te hou Joh 17:21-23
11:33
Opsoek na nog preke…

 

Stem vir Belydenisgrondslag

 

Van 6 Oktober tot 3 November kan elke belydende lidmaat aan ‘n stemproses deelneem om die belydenisgrondslag van die NG Kerk uit te brei sodat dit die Belydenis van Belhar insluit. Toeligting oor die inhoud, betekenis, die verloop van hierdie proses asook die besluit van die kerkraad hieroor, is in die portaal beskikbaar, asook in die gemeentebrief. Navrae hieroor kan aan enige van die predikante gerig word.

 

Parke Projekte Nuus

 

Leave a comment