Aankondiginge

 • Dinsdae
  10:00 > 11:00
  Kerk

 • Donderdae
  10:00 > 11:00
  Konsistorie

 • Donderdae
  19:00 > 21:00
  Jeuglokaal

 • Donderdae
  19:00 > 20:00
  Kerk

 • 08:30 Ds. Jacques van Rensburg
  10:00 Ds. Freek Serfontein
  19:00 Ds. Jacques van Rensburg

Luister gerus na ons jongste preke:

Luister gerus na ons jongste preke:

 

Datum Prediker Tema Teksgedeelte Tyd Speel
21/09 Ds. C Stander
Is jy te vrede met jou beloning
Matt 20:1-16 22:06
21/09 Ds. J van Rensburg
Jesus se leierskapbank Gen 28
21:53
Opsoek na nog preke…

 

Stem vir Belydenisgrondslag

 

Van 6 Oktober tot 3 November kan elke belydende lidmaat aan ‘n stemproses deelneem om die belydenisgrondslag van die NG Kerk uit te brei sodat dit die Belydenis van Belhar insluit. Toeligting oor die inhoud, betekenis, die verloop van hierdie proses asook die besluit van die kerkraad hieroor, is in die portaal beskikbaar, asook in die gemeentebrief. Navrae hieroor kan aan enige van die predikante gerig word.

 

Parke Projekte Nuus

 

Leave a comment